Totem Studio

Idź do spisu treści

Menu główne

WSPÓŁPRACA

Dbamy o to, by nasze kontakty z Klientami odbywały się w przyjaznej, sprzyjającej efektywnemu współdziałaniu atmosferze. Klarowne zasady kooperacji zapewniają obu stronom satysfakcję z podjętej współpracy.

Czynności poprzedzające realizację
Każde zlecenie poprzedzone jest przedłożeniem Klientowi do akceptacji szczegółowego kosztorysu przewidzianych prac. W kosztorysie ujęta jest całość kosztów.
Koszty produkcji materiałów reklamowych sporządzamy w odpowiedzi na konkretne zapytania Klienta.
Precyzyjnej wyceny prac graficznych dokonujemy po zapoznaniu się z materiałami, jakimi dysponuje Klient. Możemy wówczas ocenić pod kontem technicznym i merytorycznym możliwości ich wykorzystania w procesie produkcyjnym oraz oszacować niezbędny wkład pracy Studia Graficznego.

Na tym etapie ustalamy również:
- ewentualny sposób i koszt montażu (podejmujemy się montażu wszelkich elementów reklamy zewnętrznej typu kasetony, bannery, plansze etc.; wówczas kosztorys obejmuje też prace ekipy montażowej oraz - w przypadku prac na znacznej wysokości - najmu podnośnika koszowego);
- wiążący termin zakończenia prac (każdorazowo staramy się skrócić czas realizacji do niezbędnego minimum na tyle, na ile pozwalają nam wymogi cyklu produkcyjnego);
- sposób i koszt dostarczenia przedmiotu Zlecenia do siedziby Klienta (na terenie Warszawy transport odbywa się na nasz koszt w przypadku, gdy możliwy jest jednorazowy przewóz całości nakładu samochodem typu van; w pozostałych przypadkach forma i koszt transportu kalkulowany jest indywidualnie).
Podpisanie przez strony stosownej Umowy zawierającej wszystkie poczynione ustalenia kończy etap poprzedzający realizację zleconych prac.

Realizacja
Staramy się  dokonywać wymiany informacji i większości korekt za pośrednictwem poczty e-mail oraz telefonicznie. Gdy nie jest to możliwe z przyczyn natury obiektywnej bądź jeśli Klient preferuje kontakt osobisty - docieramy do jego siedziby. Organizujemy i nadzorujemy każdy etap powstawania produktu końcowego. Informujemy Klienta na bieżąco o postępach prac.

Przekazanie Klientowi gotowego produktu

W terminie przewidzianym Umową przekazujemy Klientowi przedmiot Zlecenia.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego